تبلیغات شهری، گرافیک دیزاین، گرافیک محیطی، آگهی تبلیغاتی

نگاهی به سیسم کنترل تبلیغات شهری / محمدرضا بقاپور

بخشی از متن:

 این سیستم كمك می‌كند تا هم افرادی كه به كار عرضه تبلیغات در اماكن عمومی ‌و فضای باز اشتغال دارند. و هم مسؤلینی كه وظیفه كنترل تبلیغات را بعهده گرفته‌اند، هر دو دربهبود ظاهر شهر و فضای آن نقش مفیدتری ایفا كنند. و مسائل بسیار مهمی ‌چون سلامت و ایمنی و آسایش جامعه در وضعیت بهتری قرار گیرد. باید همكاری دو جانبه‌ای میان مجریان تبلیغات شهری و مسؤلان برنامه ریز ایجاد شود تا در نتیجه تلفیق خواسته‌های هر دو، نصب آگهی به صورت پسندیده‌ای انجام گیرد. و تبلیغات با محیط پیرامون خود سازگاری بیشتری داشته باشد و از عرضه تبلیغات نا مناسب جلوگیری شود.

برای بیشتر مردم، نمای ساختمان وفضای پیرامون آن اهمیت فراوان دارد. اما ممکن است به خاطر طراحی زشت و یا قراردادن آگهی‌ها و پوسترهای تبلیغاتی در جای نامناسب، یا انتخاب مواد و رنگ بی‌تناسب و نورپردازی ناهماهنگ، به فضای شهری و بناها لطمه بزند. برای روشن‌تر ساختن مفهوم این مقاله، چند مورد از مقررات اروپا برای کنترل و محدودسازی تبلیغات شهری که از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این طرف به کار رفته است ارائه می‌گردد…

سبد خرید ۰ محصول