نشانه و دال ساخت هویت بصری صفحه‌بندی و گرافیک

اکنون: زیر نگاه دیگری

 

عنوان این ویژه‌نامه “زیر نگاه دیگری” اشاره به موقعیت ویژه امروزین ماست که در آن نه تنها از وجود “دیگریِ” غرب آگاهیم بلکه گاه هویت خود را به صورت ابژه‌ای مورد شناسایی او بازمی‌شناسیم.

مقالات در سه دسته‌بندی بزرگ تنظیم شده‌اند که در مواردی فصل مشترک‌های اساسی با هم دارند:

– هنر معاصر ایران و ارتباط و تاثیرگیری‌اش از نگاه “دیگری”.

– مباحث نظری پیرامون اورینتالیسم و مفاهیم “خود” و “دیگری”.

– تاریخچه‌ای مختصر از انعکاس شرق (و به طور خاص ایران) در سنت تصویری مغرب زمین.

به علاوه سالشماری که ضمیمه این شماره است دورنمایی بسیار کلی از روند شناخت مغرب زمین از ایران در بازه زمانی گسترده ترسیم می‌کند.

مجموعه مقالات گردآوری شده انعکاس دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی است که- بی نیاز از توضیح- لزوما با نقطه نظر حرفه: هنرمند یکسان نیستند و طیفی از گرایشات ذات پندار تا پست مدرنیستی؛ راست تا چپ؛ اورینتالیسم ادوارد سعید تا نقد آن؛ سیاح فرانسوی قرن ۱۶ تا هنرگردان سوئیسی معاصر را در برمی‌گیرند.

هدف از کنار هم قراردادن این مجموعه نه پوشش تمام آراء موجود، نه شناخت کامل این پدیده و نه متقاعد کردن خواننده به یک نتیجه‌گیری خاص است؛ هدف شناختِ دیگری از ماست و انگیزه ما از این تلاش سه ساله فراهم آوردن فرصتی برای ‌اندیشیدن به این شناخت‌شناسی است که آگاهی از آن می‌تواند ما را در رهایی از انواع هویت‌های ایدئولوژیک، جعلی، انفعالی و… که به نظر می‌رسد همچنان گرفتار – و حالا دیگر خسته از- آن هستیم یاری کند.

.

مطالعه‌ی مقالات بخش گذشته:

ـ ایران: معجزه‌ی بیابان / کیانا فرهودی

ـ آشنا در قاب بیگانه / نازنین داوری

ـ تصویر عکاسان اروپایی؛ ایران در اتاق تاریک / مُنا زهتابچی

ـ ایران روی گراوور / زهرا بنی‌عامریان و هدا اربابی

ـ شرق‌شناسی Orientalism؛ شرقی‌سازی‌های غربی / گفت‌وگو با رویین پاکباز

 

سبد خرید ۰ محصول