اعتراضی به یک مقاله

اعتراضی به یک مقاله/ جمعی از گالری‌داران

 

سردبیر محترم مجله‌ی حرفه: هنرمند
با احترام
در مجله‌ی حرفه:هنرمند، شماره ۴۰ مقاله‌ای تحت عنوان “گزارشی از فعالیت گالری‌های نوگرای تهران در سال‌های ۸۹ ـ ۸۸” به‌چاپ رسیده که در آن به کیفیت فعالیت گالری‌ها اشاره شده است. اما به‌دلیل بی‌تجربگی نویسنده و نداشتن دید باز برای اظهار نظر در مورد مقوله‌ی مهم گالری‌داری و در نهایت درج آن در مجله‌ای معتبر چون حرفه: هنرمند… که به نظر میرسد از چشم تیزبین و پُروسواس شما دور مانده بوده است… الزم می‌دانیم فقط به تکرار جمالتی از آن نوشته بسنده کنیم و قضاوت را به خود شما واگذاریم:
«…آنها که نتوانستهاند خود را به روز نگهدارند یا از نو تعریف کنند به تدریج از میدان به در شدهاند: هفت ثمر از دور خارج شده و سیحون و الهه به حاشیه رفتهاند.

…وارد گالری محسن که میشوی… بیشتر شبیه دفتر یک تهیه‌کننده است در ساعات اداری! آدمهای زیادی در رفت و آمدند. …آبدارخانه‌ی گالری آن، در روز افتتاح هزار استکان چای می‌دهد. تعاریف گالری‌دارها از نقش گالری و شغل گالری‌داری با هم متناقض می‌شود. فقط در یک مورد کمابیش اتفاق نظر هست و آن هم این که: ما نفهمیده‌ایم…

۰ دیدگاه

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه

سبد خرید ۰ محصول