آموزش نقاشی، فریدون غفاری

نقدی به وضعیت کنونی آموزش نقاشی (نقد سوم) / فریدون غفاری

بخشی از مقاله:

هنری که با اقبال نه فقط جامعۀ خود که حتی فرهنگ‌های دیگر همراه می‌شود، چه شاخصه‎‌هایی دارد؟ برای مثال نگارگری ایران چه خصوصیاتی داشته که چنین مورد توجه همگان قرار گرفته و می‌گیرد؟ شکی نیست که وقتی از نگارگری قدیم ایران در دوران اوج خود صحبت می‌کنیم سخن از مردمانی به میان آورده‌ایم که در موقعیت جغرافیایی و زمانی خاصی با مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات که خود به شیوۀ خاصی از زیستن انجامیده، روزگار گذرانده‌اند. اینان آداب و رسوم و فرهنگی داشتند. در همین بستر فرهنگی از میانشان متفکران و هنرمندانی سربر آوردند. متفکران و هنرمندانی که در ارتباطی تنگاتنگ با جامعۀ خود به بهتر زیستن می‌اندیشیدند و جهان‌بینی خود را عرضه می‌داشتند.

هنر آن‌ها زاییدۀ جامعه‌شان بود. در واقع این‌ها مجموعه‌ای درهم تنیده‌اند: نوعی زندگی، عقاید و باورها، تفکر و هنر که در طی زمان سبک و سیاقی مخصوص به خود یافته است.

وقتی هنری متبلور می‌شود در پس آن «نوعی زندگی» وجود دارد. زندگی‌ای که براساس تفکر و عقیده‌ای بنا شده است. این هنر به مرور زمان مدون می‌شود. بدیهی است که هنر و اندیشۀ مدون، راه آموزش نقاشی خود را در همان بستر تبلورش جستجو می‌کند.

گرایشات هنری جدید که امروزه با مدیوم‌های گوناگون در اروپا و آمریکا به طور گسترده‌ای رونق گرفته‌اند از این قاعده مستثنی نیستند. این‌ها زاییدۀ نوعی زندگی هستند: مردمان منطقه‌ای از جهان با نوعی تفکر و در نتیجه نوعی زندگی، هنری خلق می‌کنند که همتا با سایر شئون زندگی‌شان شکلی به خود گرفته است. حتماً آموزش نقاشی آن‌ها نیز از همان تفکر و تجربه ناشی می‌شود.

بنابر دلایل بسیار، از زمانی، ما دیگر موّلد اندیشه نیستیم. در برخورد با فرهنگ‌ها و اندیشه‌های دیگر مغلوب بوده‌ایم و مانند تمام کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، پیشرفت کشورمان در گرو استفاده از تفکر و اندیشه و راه حل‌های کشورهای موفق‌تر جستجو می‌شود. که این خود، سرنوشتی است گریزناپذیر. اما حال که باید خود را به نوعی با شرایط جهانی همخوان سازیم، پرسش اصلی بر سر چگونگی و نحوۀ برخورد و برداشت ما از فرهنگ‌ها، تجارب و علوم گوناگون و تمدن‌های دیگر است. سؤال این است که ما براساس کدام برنامه‌ریزی و نظریه از دانسته‌های دیگران استفاده می‌کنیم؟ چه هدفی را جستجو می‌کنیم؟ به دنبال چه چیزی می‌گردیم؟ آیا اصلاً از پیش برای زندگی‌مان ایده‌ای داریم؟

 

سبد خرید ۰ محصول