فصلنامه‌های موجود

تصویر-جلد-شماره‌-۸۲-مجله-حرفه-هنرمند؛-ویژه‌نامه‌-دهه-۷۰

ویژه‌نامه‌ی دهه‌ی ۷۰: تولد و مرگ یک رؤیای جمعی

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (۲)/ ۸۰

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (۲)/ ۸۰

شماره‌ی ۷۹ / پیش‌خرید/ حرفه: هنرمند/ مقاله/ هنرهای تجسمی ایران

ویژه‌نامه‌ از متن هنر، گزیده‌ای از نقد و نظر در ایران جدید (جلد دوم)/ ۷۹

فصلنامه ۷۴

عکس روی جلد حرفه هنرمند شماره 71 / بهار 1398 / نقاشی: معصومه مظفری

ویژه‌نامه در میدانِ ۵۷ تا ۹۷/ ۷۱

تایپوگرافی، تایپ دیزاین، ویژه نامه

ویژه‌‌نامه تایپوگرافی/ ۶۸

ویژه نامه هنر امروز ایران: یک نمایشگاه خیالی / بهار 1397

ویژه‌نامه هنر امروز ایران: یک نمایشگاه خیالی/ ۶۷

فصلنامه 49 حرفه: هنرمند / زمستان 1392

فصلنامه ۴۹

فصلنامه 35 حرفه: هنرمند / زمستان 1389

فصلنامه ۳۵

فصلنامه 34 حرفه: هنرمند / پاییز 1389

فصلنامه ۳۴

فصلنامه 40 حرفه: هنرمند / زمستان 1390

فصلنامه ۴۰

فصلنامه 57 حرفه: هنرمند / پاییز 1394

فصلنامه ۵۷

سبد خرید۰ محصول