کریستین بولتانسکی / Christian Boltanski

مارجوری پرلوف/کریستین بولتانسکی/اتاق روشن/عکاسی خانوادگی

آنچه تنها یک مرتبه رخ داده است/ مارجوری پرلوف/ فرشید آذرنگ

کریستین بولتانسکی / Christian Boltanski / هنر مفهومی/ هنر پست مدرن

تأملاتی در باب مرگ / گفت‌وگوی تامار گارب با کریستین بولتانسکی

بولتانسکی / کودکان دیژان / هنر مفهومی / هنر معاصر / هنر سیاسی / مهدی نصراله‌زاده

بولتانسکی؛ در معبد/ محبس کودکی (سازه‌ی یادبود کودکان دیژان) / دانلد کاسپیت / مهدی نصراله‌زاده

کریستین بولتانسکی / بولتانسکی / یزف بویز / هنر پست مدرن / هنر معاصر در غرب

کریستین بولتانسکی؛ از زندگی ناممکن تا زندگی نمونه / ددیه سمین / فتاح محمدی

کریستین بولتانسکی

پنجره‌ی همسایه: کریستین بولتانسکی

فرم و لیست دیدگاه

ارسال دیدگاه

۰ دیدگاه‌

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

    سبد خرید۰ محصول