بابک اطمینانی / Babak Etminani

نقاشی انتزاعی از بابک اطمینانی

معنویت انتزاعیِ آثار بابک اطمینانی

بابک اطمینانی/ آموزش هنر در ایران/ آموزش هنر/ ایمان افسریان/ تاریخ نقاشی ایران/ تاریخ نقاشی/ نقاشی معاصر ایران/ نقاشی معاصر

پنجره‌ی ما: بابک اطمینانی

بابک اطمینانی/ ایمان افسریان/ آموزش هنر در ایران/ آموزش هنر/ تاریخ نقاشی ایران/ تاریخ نقاشی/ نقاشی معاصر ایران/ نقاشی معاصر

خرد به‌کارگیری مقدارها / گفت‌وگو با بابک اطمینانی

وحید حکیم از مجموعه‌ی‌ « اِصفهان، حَوالی» 1383

نقاشی انتزاعی و تعمیق زبان بصری / علیرضا رضایی‌اقدم

بابک اطمینانی گهواره‌ی زمان 1393

لحظاتی که آنچه هست طبیعت است و طبیعت / ایمان افسریان

جستاری داستان‌پردازانه در آثار بابک اطمینانی / مهرداد عمرانی

جستاری داستان‌پردازانه در آثار بابک اطمینانی / مهرداد عمرانی

فرم و لیست دیدگاه

ارسال دیدگاه

۰ دیدگاه‌

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

    سبد خرید۰ محصول