نقد هنری چیست؟/ Art criticism

نقد هنری موفق همواره چیز سومی میان نوشته‌های آکادمیک و توصیفات ادبی است. و گرچه اغلب با این اَشکال نوشتن همپوشانی دارد اما به هر حال از آن‌ها متمایز است. آیا نوشتن شکلی از بازبینی‌پذیری را با چگونگی دریافت ما پیوند می‌زند؟ نقد‌نویسی بر هنر که با وجوه آکادمیک و ادبی مشترکاتی دارد اما هیج کدام از آنها نیست. با کنش قضاوت به جریان در می‌آید. فعالیت نقد هنری سویه یا لحظه‌ای درونی از خود نوشتن را مورد توجه قرار می‌دهد. که از طریق آن یک شیء یا موقعیت وساطت می‌پذیرد و از خلال آن – هم برای منتقد و هم برای خواننده، گرچه به طرقی به کل متفاوت – شکل خاصی از تجربه زمانی هنر ممکن می‌شود.

Splashing-red-paint-on-the-front-of-her-gallery-in-Tehran

نون و خون

زبان و تصویر؛ درباره‌ی ویلیام جِی. تی. میچل

Rembrandt_-_De_Poolse_ruiter,_c.1655_(Frick_Collection)1

سوارکار لهستانی و مارلون براندو

Madonna with the Child, Sandro Botticelli (1467)

نوشتن در باب هنر/ گفتگو با ریچل کوهن

آرتور دانتو/ نقد هنر/ زیبایی‌شناسی/ کلمنت گرینبرگ/ نظریه‌ی هنر

از زیبایی‌شناسی تا نقد هنر / آرتور دانتو / مهدی نصر‌اله‌زاده

نقد هنری، هنر معاصر، مایا نائف، Maja Naef

بازنگری در وضعیت نقد هنری / مایا نائف / محمد محمدی

تصویری برای مقاله‌ی نقد و شخصیت جفری گالت هارفام/مجید اخگر/نقد شخصیت/ هنر زیستن / نقد / نقد نظری / فلسفه‌ی هنر/نظریه‌ی هنر

نقد و شخصیت / جفری گالت هارفام / مجید اخگر

مقاله‌ی بازیابی نقد صالح نجفی/ krn ikv/نقد هنر/نقد هنری/ نقد نویسی/ فرمالیسم

بازیابیِ نقد هنر / مایکل شره‌یاک / صالح نجفی

نوئل کرول noel carrolln/ کتاب درباره‌ی نقد/ نقد هنری / نقدنویسی/ نظریه هنری

درباره‌ی نقد / نوئل کَرول / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

مجید اخگر/ نظریه‌ی هنر/ هنر معاصر ایران/ نقد/ نقد هنری

مدرنیته‌ی نقد / مجید اخگر

جیمز الکینز ، نقدنویسی، اقتصاد هنر، نقد هنری، گالری‌های هنر،

چه بر سر نقد هنری آمد؟ / جیمز الکینز / محمد آوینی

پرونده‌ای درباره‌ی نقد هنری

نقدِ نقد

سبد خرید۰ محصول