عکاسی انتزاعی

ویلیام جی.تی. میچل W. J. T. Mitchellزبان تصاویر، ویلیام جی تی میچل، صالح نجفی

نظریه همچون نقاشی؛ نقاشی انتزاعی و زبان/ ویلیام جی تی میچل

نقد نمایشگاه ،علیرضا احمدی‌ساعی،محمدحسین عماد، مهران مهاجر

انتزاعِ مفهوم‌زده/ علیرضا احمدی‌ساعی

امر والا، امر والای انتزاعی، نقاشی انتزاعی، رابرت روزنبلوم

امر والای انتزاعی / رابرت رازنبلوم / کتایون یوسفی

نازگل انصاری نیا / انعکاس ها

تاریخ جزئی/ همایون عسگری‌سیریزی

محمدرضا میرزایی از مجموعه‌ی دوباره یک بار دیگر 96-1394

شب دگرگون/ پویا کریم

Kirk Varnedoe، کرک ویرندو، هنر آبستره، هنر انتزاعی، نقاشی انتزاعی

چرا هنر انتزاعی؟ / کرک ورندو / ستاره نوتاج

زیبایی/ جکسون پولاک/ هنر انتزاعی/ صالح نجفی

هنر، زیبایی و امر مقدس: چهار مسیر به انتزاع / کارستن هریس / صالح نجفی

آنا موشینسکا/ Anna Moszynska/ گلنار نریمانی/ هنر آوانگارد

ایدئال‌های اجتماعی‌: ساختن آینده ۱۹۳۹ – ۱۹۲۰ / آنا موشینسکا / گلنار نریمانی

آنا موشینسکا، نظریه‌ی هنری، هنر معاصر

نگریستن به درون: پژوهش‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۰ / آنا موشینسکا / مجید پروانه‌پور

سرشت هنر انتزاعی، میر شاپیرو، اکسپرسیونیسم انتزاعی، هنر آبستره، کاندیسکی

سرشت هنر انتزاعی (۱۹۳۷) / میر شاپیرو / فاطمه مولازاده

آثار انتزاعی، آلفرد بار، Alfred H. Barr Jr.، هنر انتزاعی، انتراعی، هنر آبستره

کوبیسم و هنر انتزاعی / آلفرد اچ. بار / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

مهران مهاجر/ عکاسی ایران/ عکاسی انتزاعی

عکاسی انتزاعی؛ وهم واقع / مهران مهاجر

سبد خرید۰ محصول