ویدیویی درباره‌ی ولفگانگ تیلمانس

ولفگانگ تیلمانس

ویدیویی درباره‌ی ولفگانگ تیلمانس
عنوان اصلی:
Photographers in Focus: WolfgangTillmans
ساخته‌ی جوزف دلانی
مدت زمانِ ۴ دقیقه و نیم

*برای مطالعه‌ی گزارشی از نمایشگاه ولفگانگ تیلمانس در تیتِ مدرن لندن (سال ۲۰۱۷) اینجا را کلیک کنید.