جنی هولتزر/ Jenny Holzer/ هنر و زبان/ هنرمند زن

پنجره‌ی همسایه: جنی هولتزر Jenny Holzer (1950)

جنی هولتزر (Jenny Holzer) هم در زمرۀ هنرمندانی است که در کار خود از زبان و کارکردهای آن بهره می‌برند، همچون باربارا کروگر و آن کاوارا، این‌ها هنرمندانی هستند که زیرنویس را در خود اثر وارد می‌کنند و کل اثر به امری فرعی، همچون “عنوان اثر”، “نام اثر” و “یادداشتی در باب آن” تبدیل می‌شود. اثر محملی است برای ارائه زبان، خارج از بستر متعارف.

جهت مطالعه‌ی مقالاتِ این فصل، به بخش «مقالات مرتبط در فصلنامه»، در انتهای این صفحه مراجعه کنید.

سبد خرید ۰ محصول