دیداری: دیباچه‌ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۷)/ آریاسپ دادبه

این سخنرانی تکمله‌ای است بر مقاله‌ی «تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۷) منظومه‌های فرهنگ ایران» که در شماره‌ی ۷۵ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند منتشر شده است. این درس‌گفتار دیباچه‌ای است بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران.

تماشای ویدئوی این درس‌گفتار در یوتیوب: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۷) منظومه‌های فرهنگ ایران، آریاسپ دادبه

سبد خرید ۰ محصول