برای مشاهده در هاشور لازم است ابتدا مشترک شوید.

مستند اندرو وایت «مایکل پالین در دنیای وایِت»

مستند اندرو وایت

اندرو وایت (Andrew Wyeth) نقاش آمریکایی به واسطه‌ی نقاشی‌هایش محبوبیت زیادی در میان هنردوستان دارد. او در گفتگوی خود بخش مهمی از کارنامه هنری خود را روشن می‌کند. چه احساسـی دارید وقتی به بیش از هفتاد سال کار هنری نگاه می‌کنید؟

اندرو وایت: زمانـی که این تابلوهـا را می‌کشیدم غـرق در ثبت آن لحظه‌هـا و عـواطفـی بـودم کـه در آن لحظـه شکـل می‌گرفتنـد. برایـم تکان‌دهنده است که به تمام این سال‌ها بازگردم و تمام سال‌های نقاشـی کردن از زندگیـم را دوبـاره ببینم، چیـزی که برایـم بسیار شخصـی است. برای هنرمند بسیار دشوار است که بازگردد و کارهایش را مرور کنـد. اگر کار هنرمند شخصی باشد تمامی ایـن عواطـف [بـا مـرور کارهـایش] در او بیـدار می‌شود.
وقتی کارهای اولیه‌ام را می‌بینم منقلب می‌شوم. در نمایشگاهِ ویلمینگتـون تابلوی کشـاورز مستأجـر را دیدم. صلابتـش به‌شدت تحـت تأثیـرم قرار داد. تصـور می‌کنیـد داریـد پیشرفت می‌کنیـد و بهتـر می‌شوید و بعـد کـاری را می‌بینیـد که سال‌ها پیش انجـام داده‌اید. نگـاه کردن به کـارهای اولیه‌تـان- گاهی عمقی دارد که شگفت‌زده‌تان می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با دنیای این کارگردان مستند اندرو وایت را تماشا کنید. این فیلم مستندی بریتانیایی در سال ۲۰۱۳ به کارگردانی النور یول و با بازی مایکل پالین(Michael Palin) است. این مستند در مورد نقاش آمریکایی و مردمی است که به نقاشی‌های او الهام بخشیده‌اند.

عنوان اصلی: Michael Palin in Wyeth’s World

ساخته‌ی النور یول

ترجمه‌ی سالومه سوزنچی

مدت زمانِ ۵۸ دقیقه

سبد خرید ۰ محصول