شمیم مستقیمی/ تورج حمیدیان

یک سال و نیم سفر و جاده‌های کف دست / شمیم مستقیمی

بخشی از متن:

این عکسِ کفِ دستِ آقای تورج حمیدیان است که خودش آن‌را انداخته. طبیعی است اگر کسی کف خوانی بداند می‌تواند جاده‌های کف دست آقای حمیدیان را تعبیر کند…

سبد خرید ۰ محصول