مدخل‌های حرفه هنرمند

به یاد تورج حمیدیان؛ یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد…

سال‌شمار زندگی تورج حمیدیان

۱۳۲۱: تولد در قزوین

۱۳۳۹: ورود به دانشگاه هنرهای زیبا، دانشکده‌ی نقاشی

۱۳۴۰: ورود به دانشگاه هنرهای زیبا دانشکده‌ی معماری

۱۳۴۷: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری

۶۹ – ۱۳۶۷: تدریس درآتلیه مکعب

۱۳۸۶ – ۱۳۶۷:تدریس دردانشگاه هنر

نمایشگاه‌ها

۱۳۷۰: نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان

۱۳۷۳: نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان

مقالات منتشرشده درنشریه حرفه:هنرمند به قلم تورج حمیدیان

لذت دیدن : شماره ۴

بعد از ما غربال بدستی می‌آید: گفت وگو با تورج حمیدیان: شماره ۹

گرایش های دیگر انسل ادمز: شماره ۱۱

عکاسی دیجیتال / عکس‌ های زمان ما: شماره ۱۴

من هم نمی‌بینَمَم: شماره ۱۷

(ویژه نامه عصر تجدد):‌بعد از قاجاریه: شماره ۱۸

” کوروساوا”ی نقاش: شماره ۲۳ (ویژه نامه سینما و نقاشی)

“پرتره” در جستجوی “شخصیت”: شماره ۲۷

دورنمای “دورنما”: شماره ۲۸

عکاسی در عصر رسانه‌های نوین/ مدخل: شماره ۳۵

سبد خرید ۰ محصول