کمپ، سوزان سانتاگ

یادداشت‌هایی درباره «کمپ» / سوزان سونتاگ / جاوید دلرنگ

 

معرفی مقاله:

در این شماره به سوزان سانتاگ رو کرده‌­ایم. این یادداشت که برگرفته از کتاب «علیه تفسیر» (۱۹۶۶) اوست، دربارۀ مفهوم «کمپ» است. «بسیاری چیزهای دنیا نام­گذاری نشده‌اند و بسیاری چیزهای نام­گذاری شده، هرگز توصیف نشده‌­اند. یکی از این چیزها حساسیتی است- بدون شک مدرن، گونه‌­ای از فرهیختگی و پیچیده ­اندیشی که اصلاً با آن یکی نیست- که نام مشهور و مُد شده «کمپ» را بر خود دارد. یک حساسیت (که با ایده فرق دارد) یکی از دشوارترین موضوع‌­ها برای گفتگو است. اما دلایل ویژه‌­ای در کار است که باعث شده کمپ، به طور اخص، هرگز مورد بحث قرار نگیرد. این موضوع یک شیوۀ طبیعی حساسیت نیست. البته اگر به وجود چنین چیزی قائل باشیم.

درواقع جوهرۀ کمپ، عشق آن به امر غیر طبیعی است، به تصنع و اغراق. و اینکه نهان روش است. نوعی رمز مخفی، حتی نوعی نشان هویت در میان بعضی گروه­های شهرنشین.» این یادداشت در ۵۸ پاره تنظیم شده است و سانتاگ می­کوشد در این پاره‌­ها، مفهوم کمپ را با ارائه­ی مثال­‌ها و مصادیقی، روشن کند و ابعاد پنهان آن را مورد مداقه قرار دهد. سانتاگ مصادیق خود را از میان طیف گسترده­ای از هنرهای تجسمی و نمایشی و موسیقی و حتی ادبیات، و خالقان آن­ها انتخاب می­‌کند. او در پارۀ نخست این جستار می­نویسد: «کمپ شیوۀ خاصی از زیبایی ­شناسی­ گرایی است. “یک” راه دیدن دنیا به عنوان پدیدۀ زیبایی­ شناختی است. این را، راه کمپ، نه زیبایی که میزان تصنع و سبک­ پردازی را معیار قرار می­‌دهد.»

 

بخشی از مقاله:

بسیاری از چیزهای دنیا نام‌گذاری نشده‌اند و بسیاری چیزهای نام‌گذاری شده، هرگز توصیف نشده‌اند. یکی از این چیزها حساسیتی است- بدون شک مدرن، گونه‌ای از فرهیختگی و پیچیده‌اندیشی که اصلاً با آن یکی نیست- که نام مشهور و مُد شده «کمپ» را بر خود دارد. یک حساسیت (که با ایده فرق دارد) یکی از دشوارترین موضوع‌ها برای گفتگو است؛ اما دلایل ویژه‌ای در کار است که باعث شده به طور اخص، هرگز مورد بحث قرار نگیرد. کمپ یک شیوۀ طبیعی حساسیت نیست، البته اگر به وجود چنین چیزی قائل باشیم. در واقع جوهرۀ کمپ، عشق آن به امر غیرطبیعی است، به تصنع و اغراق.

سبد خرید ۰ محصول