گابریل گارسیا مارکز گراسیلا ایتوربیده graciela iturbide 1992

یادآور مارکز و قهرمانان زن / یادداشت کوتاهی از کیانا فرهودی

بخشی از متن:

این عکس فرمیناست، بازیگوش و عاشق، شاید کمی پیشتر نامه‌ی فلورنتینو را در جایی پنهان کرده و حالا سرخوش از عشقی ممنوع و سرکش. گویی نه در برابر دوربین گراسیلا ایتوربیده که در برابر دوربین یک عکاس محلی ایستاده تا زیبایی‌ا‌ش را برای همیشه ثبت کند. همچنان که عکسش با دختردایی‌ا‌ش را برای همیشه نگه داشته بود. فرمینای زیبا با لباس و کلاهی که شاید سنّت را به سخره گرفته. اصلاً این دخترک شیفته برای شورش آفریده شده بود شورشی که در کنار همسر نادلخواهش به آرامی آرام گرفت.

این عکس با وجود همه‌ی پیش‌زمینه‌های ذهنی من درباره‌ی عکاس، یادآور مارکز و قهرمانان زن اوست که به دیدار نه نویسنده که به دیدار من آمده‌اند. شاید در قضاوت من اشتباهی نهفته باشد، انسان جایزالخطاست.

پیشنهاد مطالعه: مقالاتی پیرامون «گراسیلا ایتوربیده»

مقالات مرتبط در فصلنامه:

سبد خرید ۰ محصول