حرفه نویسنده: گمشدن در چهارراه

گم‌شدن در چهارراه

چهارراه ولیعصر کجاست؟ نقاط شهر فقط مختصات جغرافیایی ندارند،

معنای هر نقطه در شهر انتگرال تمام خاطرات مشترکی است که ساخته است

و سطح زیر نمودار تغییرات عواطفی است که در شهروندان ایجاد می‌شود وقتی
از آن نقطه می‌گذرند.

اما تهران مدام در حال پوست‌اندازی است

و چهره اش دائم در حال تغییر

خاطرات و حافظه آدم‌ها مدام دارد ری ست می‌شود

و پنج سال دیگر هر نقطه‌ای ممکن است برای ساکنان قدیمی‌اش قابل شناسایی نباشد

چهارراه ولیعصر امروز در چنین حالی است

دل و روده اش بیرون ریخته شده و قیافه‌اش دارد عوض می‌شود

به عنوان کسانی که نمی‌خواهیم بخشی از زندگی‌مان

بدون هیچ بازتاب و بازنمایی برای همیشه از صفحه روزگار محو شود

یک معاشقه ذهنی را با چهارراهی که یک چهارراه ساده نیست

نوشتیم و به چاپ سپردیم

چهارراه ولیعصر دیگر هیچگاه به وضع سابق برنخواهد گشت

و این متن‌ها احتمالا تنها بقایای لحظات پرتب و تاب پوست انداختن یک مشت آدم خواهد بود

که ساعات زیادی را در آنجا گذراندند

هرچند بی هیچ دلیلی و بی هیچ نتیجه‌ای

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

مقاله‌ی «گواهی بخواهید، اینک گواه…» به قلم شمیم مستقیمی

مقاله‌ی «زیر پوست چهارراه» به قلم بهزاد نژادقنبر

مقاله‌ی «زنی از سال‌های دور» به قلم الهه ایمانی‌پور

مقاله‌ی «علی عابدینی من یک چهارراه است» به قلم امید بلاغتی

سبد خرید ۰ محصول