پنجره‌ی عقبی: فیلسوف و عکاس / محمدرضا طهماسب‌پور

خوش‌تر دارم از میان بی‌شمار عکس‌هایی که تاریخ عکاسی دنیا به خود دیده است، یکی از عکس‌های تاریخ عکاسی ایران را برگزینم. نیز؛ از میان میراث گرانقدر تاریخ عکاسی در ایران، پیرامون عکسی معمول از لحاظ فرم، اما پر مغز از نظر محتوا پرداخته شود. عکس «حاج ملا هادی سبزواری»، که در اوایل سال ۱۲۸۴ق/ ۱۸۶۷م. توسط آقارضا عکاسباشی در نخستین سفر ناصرالدین شاه به خراسان، در سبزوار برداشته شده است.

عکس، به دو لحاظ قابل تأمل است. اول اینکه نخستین چهره از فیلسوف و اندیشمندی ایرانی است. که تصویر او به روش عکاسی ثبت شده است. و دوم اینکه عکس، توسط نخستین عکاس ایرانی گرفته شده است. این هر دو به کنار، عکس‌برداری از جناب حاجی بوده است. و نظر او در باب عکاسی نیز که پدیده‌ای بسیار بدیع و مخالف براهین حکمای پیشین بوده، خود سرفصلی تازه در باب ارائه‌ی نظریات پدیدار شناختی در عکاسی گشوده است.

اینجا می‌توان ادعا کرد که باب ارائه‌ی نظر در عکاسی ایران، از نخستین رویارویی اندیشمندان ایرانی با این پدیده گشوده شده است.

سبد خرید ۰ محصول