مدخل ویژه نامه‌ی نگارگری

پنجره‌ی بسته: واقع‌گرایی در عکاسی

در ادامه‌ی بحث واقع‌گرایی در عکاسی، این شماره به گفتمان با گفتار (discourse) در آفرینش معنای عکس توجه کرده‌ایم. و در این میان ترجمه‌ی دو مقاله‌ی مهم در حوزه‌ی نظری عکاسی مد نظر قرار گرفته‌است. در حقیقت در عکاسی نیز مثل هر حوزه و ژانر هنری، معنای آثار در اساس شرایط، گفتمان، و قواعد آن حوزه و ژانر ساخته‌ می‌شود و بروز می‌یابد؛ و اساساً این فاصله میان اثر و واقعیت، بستر معنایی عکس‌ را شکل می‌دهد.

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

«در جست‌وجوی زمان از دست رفته» فرانست پاکتو با ترجمه‌ی حمید کرمی

«بازی با واقعیت» گفت‌وگو با میترا تبریزیان

«فراسوی محدودیت‌ها» گفت‌وگوی هومی بابا و میترا تبریزیان

«فضاهای پراکنده‌ی عکاسی» رزالیند کراوس با ترجمه‌ی کیهان ولی‌نژاد

«بردن بازی، هنگامی که قوانین آن دگرگون شده‌است» ابیگیل سولمون – گودو

سبد خرید ۰ محصول