درباره‌ی نهادهای عکاسی

پنجره‌ی بسته: نهادهای عکاسی

 

در این فصل به نقش موزه و نهادهای عکاسی، و رابطه‌ی آن‌ها با معنا دهی عکاسی پرداخته شده‌ است.

.

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

مقاله‌ی «در باب نهادهای عکاسی» به قلم سایمون ویتنی

مقاله‌ی «موضوع کهنه‌ی موزه و موضوع نو کتابخانه» به قلم داگلاس کریمپ

سبد خرید ۰ محصول