پرونده‌ی حرفه هنرمند با دو مقاله از بارت و فروید در شماره‌ی ۸ حرفه هنرمند

پنجره‌ی بسته: قرائت اثر

 

 

در این شماره به نحوه مواجهه با اثر و تصویر پرداخته‌ایم. همین امر بهانه‌ایی شد برای ترجمه و چاپ مقالات برجسته از کسانی مثل فروید و بارت. البته در دهه‌های اخیر بعضی از اندیشمندان در برخی از حوزه‌های فکری به جای درک و برداشت اثر، از عبارت قرائت یا خوانش اثر یاد می‌کنند.این عبارت هم به جنبه عقلانی و متنی اثر اشاره دارد، هم به وجه زبانی و واژگانی مواجهه با اثر. پیامد آن، کشف و خلق مفاهیم در اثر و تاکید برآن‌هاست تا توسل به احساسات و ناتوانی از بیان آنها. در مجالی دیگر بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.

.

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

مقاله‌ی «تحلیل بلاغی تصویر» به قلم رولان بارت

مقاله‌ی «بت‌واره پرستی» به قلم زیگموند فروید

مقاله‌ی «نگرش طبیعی» به قلم نورمن برایسن

سبد خرید ۰ محصول