پرونده‌ای درباره‌ی پرتره در عکاسی

پرتره در عکاسی

 

پیش از این در یکی دو شماره، پرونده‌هایی با موضوع عکاسی پرتره داشته‌ایم، که درآن بیشتر مقالاتی تاریخی یا تحلیلی، به شکل ترجمه آورده‌شد. در این شماره مجددا با محوریت عکس پرتره، از دوستان و هنرمندان عکاس خواستیم تا یادداشت‌هایی تالیفی مبتنی بر ارتباط شخصیشان با این حوزه، بنویسند.
صفحات پیش رو پاسخ دوستان است با سؤالات متفرقی چون:
«نگاه شما به عکاسی پرتره چگونه است؟ چه عکس پرتره‌ای به طور شاخص در ذهنتان مانده؟ آیا مجموعه پرتره‌ای به یادتان مانده که ایده‌ی قابل طرح و بدیعی در این حوزه ارائه داده باشد؟ آیا این اواخر عکس پرتره‌ای دیده‌اید که بخواهید اشاره‌ای به آن داشته باشید؟»
و پرسش‌هایی از این قبیل…

سبد خرید ۰ محصول