با تهیه اشتراک شش ماهه، از 25% تخفیف خرید فصلنامه‌های موجود برخوردار می‌شوید.
ویژه‌نامه گرافیک و شهر حرفه: هنرمند شماره‌ی 55/ بهار 1394

۲,۰۰۰,۰۰۰ 

ویژه‌نامه گرافیک و شهر/ ۵۵

سبد خرید ۰ محصول