نقاشی از علی رسولی با عنوان نوازندگان دوره‌گرد

نوازندگان دوره‌گرد / آثار و نوشته‌هایی از علی رسولی، کریم نصر، شهره مهران و علی قائمی پیرامون موضوع شهر

بخشی از متن:

آثار و نوشته‌هایی از علی رسولی، کریم نصر، شهره مهران و علی قائمی پیرامون موضوع شهر

 

سبد خرید ۰ محصول