نقد فصل 53، مدخل‌های حرفه هنرمند و پرونده‌هایی که درباره‌ی موضوعات هنری و ایده‌های نظری کار کرده است. هنر ایران و هنر جهان هنرمندان ایران و هنرمندان جهان iran contemporary art persian culture art magazine iranian artists iran painting

نقد فصل

نقد فصل، تلاشي‌ست براي ورود حرفه:هنرمند به عرصة‌ی نقد آثار هنري فصل بدون حاشيه‌روي و حشو و زوائد و شکل دادن به  نقد‌‌هايي موجز و مشخص در مورد نمايشگاه‌هايي مشخص. اگر نمايشگاه هاي فصل پر رونق و بحث برانگيز باشند و و ياري همکاران مستمر، اين تجربه را ادامه خواهيم داد.

در اين بخش نقد نمايشگاه‌هاي دو فصل گذشته را به انتخاب جمعي از همکاران حرفه:هنرمند خواهيد خواند. هدف اين است تا با زباني روشن، به دور از کلي‌گويي و فلسفه‌بافي در مورد برخي نمايش‌هاي دو فصل گذشته، مطلب کوتاهي نوشته شود.

اين تلاش با اين پيش فرض آغاز مي‌شود که نقد هنري نه از دل فلسفه يا ادبيات که از درون تجربة مکتوب و مستدل شده يک بينندة خلاق و خبره پديد مي‌آيد. همه تجربه کرد‌ايم که گاهي بعد از نمايشگاهي ساعت‌ها در موردش بحث مي‌کنيم و نظر مي‌دهيم. در بسياري مواقع اين نظرات و قضاوت‌ها اگر مکتوب و مستدل شوند ارزش آن را دارند که در عرصة عمومي انتشار يابند. ادعاي بزرگي نداريم. اگر بتوانيم در اين ابراز نظر به زبان مشتركي براي بيان اختلافات‌مان دست پيدا كنيم، مي‌توان گفت كه بنيان فضايي زنده و واقعي را براي نقد پي ريخته‌ايم. در آن صورت شايد بتوان گفت كه نقد از حالت فضل‌فروشيِ بي‌پايه، حرف‌هاي كلي و مبهم و ‌بي‌فايده، و تعارف و تعريف فراتر رفته است.

قرار بر اين است که نويسندگان نمايشگاهي را برگزينند كه، اعم از اين‌كه ارزيابي‌شان مثبت باشد يا منفي، نوشتن در مورد آن را با معنا يا لازم مي دانند ــ يا به عبارت ديگر حس كرده‌اند كه نبايد اين نمايشگاه بدون يك ارزيابي انتقادي بگذرد و فراموش شود. هدف ديگر اين است که اين نقدها و نظرها در عين اصولي بودن تا جاي ممکن صريح و « ارزش‌گزارانه» باشد و نويسنده قضاوت خود را به مصلحت‌ها بيني‌هاي  مختلف پنهان نکند.

از سوي ديگر شکوفايي عرصة‌ی نقد نيازمند باز شدن فضاي تحمل و پذيرش است؛ بنابراين پيشاپيش از ظرفيت نقدپذيري هنرمندان و گالري‌داراني که آثارشان مورد نقدي منفي قرار مي‌گيرد سپاس‌گزاريم. چيزي كه مي‌تواند حرکت ما را به سمت اين اهداف آسان‌تر و سريع‌تر کند، آگاهي از اين امر است كه گسترش فضاي نقد و نقادي نهايتاً به سود کل جامعه، و به طور اخص اعضاي جامعة تجسمي خواهد بود.

در همين جا از منتقدين و مخاطبين نمايشگاه‌ها هم دعوت مي‌کنيم تا نقدهاي نمايشگاهي خود را با رعايت شروط بالا براي ما ارسال کنند تا در صورت تأييد به انتشار برسند.

در این فصل خواهید خواند:

سبد خرید ۰ محصول