نادر از سیمین، سیمین از نادر، ما از نادر و سیمین…

در فضای پیچیده و فشرده و تاریک و پرابهام امروز حرف زدن از هر چیز حرف زدن از همه چیز است و رشته نازک اما محکمی همه چیز را به هم وصل می‌کند.
بنابراین شاید سؤال اصلی این باشد: وقتی از جدایی نادر از سیمین حرف می زنیم در واقع از چه حرف می‌زنیم؟

پاسخ این سؤال در یک نوشته و یک گفتگوی سه جانبه جستجو شده.

مطالعه‌ی مقالات این بخش:

مقاله‌‌ی «درجستجوی چیزی بیشتر» به قلم شمیم مستقیمی

مقاله‌‌ی «اسم رمز: جدایی!» گفت‌وگوی مجید اخگر، علیرضا رسولی‌نژاد و شمیم مستقیمی

سبد خرید ۰ محصول