اثری از هانیبال الخاص، نقاش نوگرای ایرانی که تاثیری برجسته در نقاشی فیگوراتیو و مفهوم‌گرای هنر ایران داشته است. hanibal alkhas

محسن وزیری‌مقدم و هانیبال الخاص / فائقه بقراطی

مقالات مرتبط در فصلنامه:

سبد خرید ۰ محصول