عکسی از ندا فعلی متعلق به سال ۱۳۸۶

لحظه‌ی ساده‌ی مردن / شهریار توکلی

 

این نوشته نه در توضیح این تصویر، که صرفا کوششی است برای دعوت به تأملی دوباره بر دو عکس گمنام. عکس گمنامی که کمکم کرد تا فهم بهتری از بخشی از زندگی‌ام داشته باشم. با این دو عکس، روی بهتری از مرگ را تجربه کردم.

و مگر از عکس، دیگر چه می‌خواهم؟

سبد خرید ۰ محصول