خانه‌ها و زندگی‌ها عکسی از آرش اکبری

قلمروهای مردم تهران / با عکس‌هایی از آرش اکبری

 

کتابي وجود دارد به نام اطلس کلانشهر تهران؛ تهيه شده در شرکت پردازش برنامة شهري وابسته به شهرداري تهران. اين کتاب حاوي تحليل‌ها و پردازش‌هاي گوناگوني است که روي داده هاي خام حاصل از سرشماري سراسري سال ۱۳۷۵ انجام شده و در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسيده  است؛ اولين و آخرين نمونه از کار علمي دقيقي که ادامه پيدا نکرد و در همين جا خاتمه يافت.

نتايج پردازش‌ها حقيقتاً راهگشاست و براي شناخت علمي و دقيق شهري که در آن زندگي مي کنيم پرفايده. اما چنين شناخت علمي اي ظاهراً به ما نيامده است و حالا حالاها قرار است سرمان به شاعري گرم باشد.

در نشستي با مجري اين طرح، خانم دکتر مسرت اميرابراهيمي، از وجود چنين کتابي مطلع شديم و ايشان نسخه‌اي از آن را براي استفاده در نشريه در اختيار ما گذاشتند. ديديم هيچ چيز گوياتر از خود نقشه ها و مخصوصاً تحليل نهايي اين کتاب روي داده هاي گوناگون نيست. پس عيناً بخوانيد:

“تحليل جغرافيايي شهر تهران و منطقة کلانشهري آن مؤيد پيچيدگي فراوان شاخص هاي فرهنگي، جمعيتي و اقتصادي کلانشهر تهران است. براي درک بهتر هويت‌ها، نيازها و تحرکات دوازده ميليون جمعيت منطقه تهران لازم است که سه ديدگاه تکميلي را با يکديگر تلفيق نماييم. ديدگاه جامعه شناسانه براي شناخت کلي روابط بين گروه هاي اجتماعي و فرهنگي ساکن در منطقه کلانشهر، ديدگاهِ تاريخي ـ  سياسي براي نشان دادن تحولاتي که در چهار دهة اخير در ايران به وقوع پيوسته، و بالاخره ديدگاه جغرافيايي براي شناخت وضعيت واقعي تهراني‌ها در چارچوب زندگي و در فضاي روزمره آنها. تحليل هاي جامعه‌شناسانه و تاريخي بارها به وسيله متخصصين مختلف انجام گرفته شده است؛ در حالي که اين اطلس سعي دارد تا واقعيت جغرافيايي و تنوع محيط‌هايي که ساکنان مختلف شهر و استان تهران در آنها زندگي روزمره خود را مي‌گذرانند به تصوير بکشاند.

سبد خرید ۰ محصول