با تهیه اشتراک شش ماهه، از 25% تخفیف خرید فصلنامه‌های موجود برخوردار می‌شوید.
فصلنامه 42 حرفه: هنرمند / تابستان 1391

۳,۵۰۰,۰۰۰ 

فصلنامه ۴۲

سبد خرید ۰ محصول