فصل‌نامه 73، حرفه هنرمند، حرفه‌هنرمند، شهلا حسینی، فرش

فصلنامه‌ ۷۳

فصلنامه‌ ۷۳ به این موارد می‌پردازد:

 

ایده‌ی فصل

سبک؟ شیوه‌ی بیان؟ آگاهی تاریخی؟- «هنر معاصر» چیست؟

 

چهره‌ی فصل

شهلا حسینی

 

درس‌گفتار

گفتار پنجم: تکوین اندیشه‌ و فرهنگ ایرانشهری

 

فرش

 

 

نقد فصل

سبد خرید ۰ محصول