Susan Sontag- سوزان سانتاگ- جامعه‌ی امریکا- نظریه‌ی هنر- نقد هنر- هنر معاصر -

سوزان سانتاگ: “جدی باش، پرشور باش، بیدار باش” / ثمیلا امیرابراهیمی

 

معرفی مقاله:

این نوشتار همسو با دیگر مقالات این شماره از حرفه: هنرمند، به سوزان سانتاگ و نقش او در قلمرو هنر معاصر اختصاص دارد. نگارنده با مقدمه‌ای کوتاه درباره‌ی اهمیت سوزان سانتاگ در نظریه‌ی هنر در دوره‌ی معاصر، به معرفی شخصیت او و ابعاد مختلف زندگی‌اش می‌پردازد. «او در طول زندگی هفتاد و یک ساله‌ی خود با حضور فعال و مداوم در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی، حساسیت‌های تازه‌ای در جامعه‌ی امریکایی و اروپایی برانگیخت. سانتاگ به یکی از برجسته‌ترین بت‌های روشنفکران چهار دهه‌ی اخیر تبدیل شد.»

ثمیلا امیرابراهیمی در بخش نخست این نوشتار به زندگی شخصی سانتاگ و وضعیت جسمانی و بیماری‌های او پرداخته. در ادامه به معرفی مقالات سانتاگ و آثار ادبی و نمایشی او می‌پردازد. بخش پایانیِ این نوشتار نیز به فعالیت‌های اجتماعی سانتاگ و شرح کنشگریِ او در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد. نگارنده برای ارئه‌ی تصویری روشن‌تر از شخصیت و اندیشه‌های سانتاگ، در بخش‌های مختلف این نوشتار، نقل قول‌های مستقیمی از خود سانتاگ و دیگر منتقدانی که درباره‌ی او نوشته‌اند، می‌آورد. در پایان این نوشتار فهرستی از مجموعه‌ی آثار سوزان سانتاگ آورده شده است.

.

پیشنهاد مطالعه: مقالاتی پیرامون «سوزان سانتاگ و اندیشه‌ی انتقادی»

.

بخشی از مقاله:

نزدیک به دو سال پس از مرگ سوزان سانتاگ، کار و شخصیت او همچنان مورد توجه و بحث‌های مختلف است. سانتاگ نه تنها یک شخصیت به معنای واقعی معاصر و جهانی است. بلکه از آن فراتر، یک “پدیده” بود. پدیده‌ای جذاب، پیچیده، احترام‌ برانگیز و در عین حال متناقض و آشفته‌کننده؛ که برای شکل گرفتنِ آن، عوامل متعددی باید در یک فرد جمع شود. سوزان سانتاگ در طول زندگی هفتاد و یک سالۀ خود با خضور فعل و مداوم در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی، حساسیت‌های تازه‌ای در جامعۀ آمریکایی و اروپایی برانگیخت و به یکی از برجسته‌ترین بت‌های روشنفکران چهار دهۀ اخیر تبدیل شد.

سبد خرید ۰ محصول