گرافیک دیزاین، دیزاین، طراحی خلاقه،

تسهیل مشارکت احساسی-عاطفی مخاطب در فرایند دیزاین خلاقه/ ا.بنت، ر.اگلَش/ روبرت صافاریان

معرفی مقاله:

«تسهیل مشارکت احساسی-عاطفی مخاطب در فرایند دیزاین خلاقه» نوشته‌ی ا.بنت، ر.اگلَش است. روبرت صافاریان آن را به فارسی برگردنده است. به طور سنتی نقش گرافیک دیزاینر این است که با استفاده از نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی اطلاعاتی را به مخاطب مورد نظر منتقل کند. شیء ارتباطی توسط زبان بصری و زیبایی‌شناسی مرکب از نشانه‌ها و نمادها، گرافیک، پرداخت دیداری، و سایر انواع اطلاعات تصویر بنیاد (که گرافیک دیزاینر به طور سنتی انتخاب می‌کند)، اطلاعات را به مخاطب منتقل می‌کند. بر این زمینه‌ی سنتی، تبادل اطلاعات در نقطۀ تقاطع شیء ارتباطی و چگونگی دریافت ترکیب زیبایی‌شناختی آن (یعنی گرافیک دیزاین آن) از سوی مخاطب، اتفاق می‌افتد. نخست اینکه گرافیک دیزاین توجه مخاطب را جلب می‌کند. ثانیاً مخاطب با شیء ارتباطی تعامل می‌کند تا پیغامی از آن بیرون بکشد.

بخشی از متن:

امروزه نقش گرافیک‌دیزاینر گسترده‌تر است و او نقش تسهیل‌کننده‌ی فرایندهای دیزاین مشارکتی را بازی می‌کند، فرایندهایی که مخاطبان را نه تنها در فهم شیء ارتباطی، بلکه در تولید و توزیع آن نیز مشارکت می‌دهند. به این ترتیب، به موازات اینکه اشیاء مالتی کرافتد (یعنی چندمولفی و چنددیزاینی) بدل می‌شوند. به لحاظ فنی مشارکت دادن مخاطبان دور مسئله می‌شود. اما گرافیک دیزاینی که زیبایی‌شناسی دوسویه (تعاملی، اینتراکتیو) را به کار می‌گیرد، می‌تواند یک مخاطب دور را هم در فرایندهای تصمیم‌گیری در مورد اشیاء ارتباطی استاتیک (ایستا) مشارکت دهد. زیبایی‌شناسی تعاملی زیرساخت تسهیل‌کننده‌ای را (که مبتنی بر استفاده از تکنولوژی‌های تعاملی یا انتراکتیو است) توصیف می‌کند. و اعضای گروه مخاطب و همین‌طور مشتری و گرافیک‌ دیزاینر به مشارکت و همکاری در فرایندهای دیزاین توانا می‌سازد…

سبد خرید ۰ محصول