اثری از هانس هولباین

دیانت شهردار مایر / مجید اخگر

مجید اخگر در نوشته‌ای کوتاه به تحلیل یکی از نقاشی‌های هانس هولباین می‌پردازد. او شرح خواهد داد که چگونه اثری که در نگاه اول به‌تمامی اثری رنسانسی و در واقع مسیحی است نشانه‌ای از خود هولباین و خانواده‌اش و البته تأثیرات جهان کاتولیک در تقابل با پروتستانیسم را هویدا می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: «صد سال نوشتن درباره‌ی هنر؛ یا در ستایش نیروی انفجاریِ قطعات، اسناد، و پاره‌های امر واقع» به قلم مجید اخگر

بخشی از مقاله:

این نقاشی یکی از معدود آثار هانس هولباین با موضوعی مذهبی است که در طول سال‌هایی که هولباین در شهر «بال» به سر می‌برد، به سفارش یاکوب مایر، شهردار شهر «بال» و از حامیان قدیمی او، ساخته شد. هولباین بیشتر به عنوان نقاش پرتره شناخته می‌شود و موضوعات متفاوتی از قبیل تصویر حاضر را نیز، با همان عینیت خاصی به تصویر می‌کشد، که در پرتره هایش دیده می‌شود. اما برای درک بهتر فضای حاکم بر تصویر، ذکر نکاتی درباره‌ی هبه‌کننده‌ی آن و شرایط تاریخی حاکم بر دوره انجام اثر ضروری به نظر می‌رسد. همان‌طور که اشاره شد، مایر شهردار شهر «بال» بود و بنابراین شاید بتوان او را یکی از نخستین نمونه‌های طبقه‌ی مرفه شهری به شمار آورد.

در این اثر جز مریم عذرا و مسیح کودک، بقیه‌ی شخصیت‌های حاضر در تصویر را خانواده ی شهردار مایر تشکیل می‌دهند. در سمت چپ خود شهردار و دو پسر او، و در سمت راست به ترتیب همسر نخست (متوفا)، همسر دوم، و دختر او دیده می‌شوند. ترکیب‌بندی هماهنگ و استوار اثر و جسمانیت حاکم بر آن را می‌توان بازتاب تأثیر‌پذیری‌های هولباین، از ایتالیا و وجه «رنسانسی» کار او به شمار آورد.

مقالات مرتبط در فصلنامه:

سبد خرید ۰ محصول