دوسالانه دیوارنگاری/ نقاشی دیواری/ دیوارنگاری/ هنر عمومی

دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران / اردشیر میرمنگره

 

 

معرفی مقاله:

«دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران» نوشته‌ی اردشیر میرمنگره است. وی توضیح مختصری از ایده‌ی این دوسالانه تا دوره‌ی چهارم را بیان کرده است. در باب ایده، میرنگره معتقد است که در ساختار اداری سازمان زیباسازی شهر تهران، دو اداره‌ی تخصصی برای نقاشی دیواری و آثار حجمی گنجانده شده است. هر یک از این مدیریت‌ها دارای شوراهای هنری و کارگروه‌های فنی و ارزیابی ویژه برای این دو رشته است.

در مدیریت نقاشی دیواری که از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی شکل گرفته. علاوه بر تأمین طرح برای درخواست‌های متنوع اکران آثار دیوارنگاری، فراخوان‌ها و برخی رویدادهای مشابه آن‌ها نیز برگزار می‌شود. پس از بررسی‌های شورای هنری و فنی، حاصل آن‌ها بر روی دیوارهای شهری اجرا می‌شود.

.

برای مطالعه‌ی مقاله‌ی دیگری پیرامون دوسالانه دیوارنگاری اینجا را کلیک کنید.

.

بخشی از مقاله:

در چند ماه پایانی سال ۱۳۸۹ و نیمه اول سال۹۰ (حدود ۹ ماه) که مدیر اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران بودم. ایده‌ی برگزاری « دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران» را مطرح، مدوّن و در برنامه‌های سال۹۰ این اداره به تصویب رساندم. برگزاری این دوسالانه را به عنوان یک نقطه عطف در هر دو سال برای  این رشته پیشنهاد دادم. مورد پذیرش و تأیید معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان (دکتر برزین ضرغامی) و مدیرعامل سازمان (دکتر سیدمحمدجواد شوشتری) و در مسیر برگزاری قرار گرفت.
ساختار کلّی این دوسالانه دیوارنگاری را در دو بخش هنری (طراحی دیوارنگاری) و پژوهشی برنامه‌ریزی و تدوین کردم. لحاظ کردن این دو بخش برای دوسالانه، ایده‌ای برای رصد کردن و مرور آثار اجرا شده. پژوهش‌های انجام گرفته در هر دو سال و پیش‌بینی چشم‌اندازی برای دوسال آینده بود. لزوم تدوین مبانی نظری این رشته و توسعه‌ی فضای نقد و تجزیه و تحلیل آثار و فعالیت‌های حوزه دیوارنگاری از جمله دلایل تأکیدم برای لحاظ کردن بخش پژوهش در این رویداد بوده و هست…

سبد خرید ۰ محصول