هنرهای زیبا، درک تصویر، ابوالفضل توکلی‌شاندیز

بازنمایی تصویر؛ حفظ پندار / جیسون گیگر / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

 

معرفی مقاله:

عنوان کتاب گامبریچ یعنی هنر و پندار: مطالعه‌ای در روانشناسی‌بازنمایی تصویری (۱۹۶۰) است. کتابی که پیشاپیش به خواننده خود هشدار می‌دهد که دامنه آن از سنت هنرهای زیبای غرب فراتر می‌رود. مجموعه متنوعی از عکس‌ها و تصاویر را شامل می‌شود. و نه تنها پوستر، نشانه و تبلیغات، بلکه «خطای دید » را نیز که روانشناسان از آن برای تجزیه و تحلیل ادراک بصری استفاده می‌کنند، در بر می‌گیرد. استفاده گامبریچ از واژه «پندار» اشاره به سنت دیرپاتری در زمینه کندوکاو فلسفی [در زمینه تصویر] داشته است. معادل آن را می‌توان در توصیف افلاطون از هنر به‌مثابه «ظاهر» یا «وهم» یافت. اما در حالی که افلاطون هنر تقلیدی را نوعی فریب دانسته و از آن انتقاد می‌کند چرا که «جزء پست‌تر روح» را نشانه رفته است.

.

مطالعه‌ی مقالات بیشتر پیرامون نظریه‌ی تصویر و ادراک تصاویر

سبد خرید ۰ محصول