اثری از سونیا بالاسانیان نقاش ایرانی

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

 

 

تحلیل پنج اثر از هوشنگ پزشک‌نیا، سونیا بالاسانیان، ابوالقاسم سعیدی، بهجت صدر و مهدی سحابی.

سبد خرید ۰ محصول