حرفه: مجموعه‌دار

۰ 

حرفه: مجموعه‌دار

این فصل با حمایت و مسئولیت مجموعه‌داران منتشر می‌شود و فضایی است برای ثبت و نمایش آثار ارزنده مجموعه‌داران خصوصی. با این امید که آثار برجسته تاریخ هنر معاصرمان در معرض دید هنرجویان و هنردوستان قرار گیرد. ورود به این بخش برای مجموعه‌داران و صاحبان آثار آزاد است و حرفه: هنرمند دخل و تصرفی در مطالب ندارد.

.

مطالعه‌ی مقاله‌ی این بخش:

حرفه: مجموعه‌دار / جواد مجابی

سبد خرید ۰ محصول