تخیل، کانت، شلینگ، کالریج، ایدئالیسم، رمانتیسیسم، استعلائی.

تخیل استعلایی / ریچارد کرنی / مهدی نصراله‌زاده

 

 

معرفی مقاله:

مقاله «تخیل استعلایی» تلاش می‌­کند مفهوم تخیل را دوره­‌های خاصی از تاریخ فلسفه روشن کند. ریچارد کرنی (Richard Kearney)، فیلسوف ایرلندی و نویسندة کتاب فلسفه قاره­ای که بخش‌­هایی از آن در این مقاله آمده‌­است. این مفهوم فلسفی را با تکیه بر آرای کانت بررسی می­‌کند. کرنی به مفهوم تخیل از منظر کانت متمرکز می­‌شود، چراکه از نظر او همانطور که همه چیز در فلسفه به قبل و بعد از کانت تقسیم می­شود در تخیل نیز چنین است. کانت انقلابی در صورت­‌بندیِ مفهومِ سوژه ایجاد کرد که تمامی رویکردهای پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. تا پیش از کانت، فیلسوفان به تخیُل به عنوان امری حاشیه‌­ای می‌­پرداختند و پس از کانت، این مفهوم مولد نزد فلاسفه به رسمیت شناخته شد.

نوشتار حاضر نشان می‌­دهد که کانت چگونه و با چه تعریفی از تخیُل شأنی دیگر به این مفهوم اعطا کرد. مقاله بخش‌­هایی از کتاب کرنی را بازگو می­‌کند. بخش‌هایی که بیشتر بر انقلاب کوپرنیکی، بحثِ کانت پیرامون تخیُل استعلایی، ایدئالیسم آلمانی و رمانتیسیسم تمرکز دارد. نویسنده زنجیره‌­وار روابط بخش‌­های مذکور بر یکدیگر را با با مرکزیت تفکر کانت بررسی می­‌کند. در بخش ایدئالیسم به این سوال پاسخ می­دهد که چگونه ایدئالیسم آلمانی منجر به ظهور رمانتیسیسم گردید. نقش مهم شلینگ و نظرات او پیرامون تخیل چگونه الهام بخشِ کالریج و هم‌­کیشانِ رمانتیک او شد و همه این­ها چگونه به تخیل استعلایی کانت پیوند می­خورند؟

.

بخشی از مقاله:

بیراه نیست اگر بگوییم ریچارد کرنی در بخش‌های دوم و سوم کتاب خود، که شامل فصل‌های چهارم تا هفتم کل کتاب می‌شود. شمه‌ای از فلسفه‌ی قاره‌ای غرب را با محوریت مفهوم «تخیل» بازگفته است. از همین رو، فصل چهارم کتاب او، که با عنوان «روایت‌های مدرن» آغازگر بخش دوم است. به نوعی گرانیگاه کل کتاب نیز هست. کـِرنی در این قسمت با تمرکز بر روی صورتبندی فلسفیِ سوژه‌بنیاد و عرفی کانت از مقوله‌ی «تخیل» به تشریح انقلاب کوپرنیکی یا کشف انقلابی‌ای می‌پردازد. بحثی که کانت با طرح ایده‌ی «تخیل» در تمامیت تفکر غربی به وجود آورد‌. اگر در این گفته که «در فلسفه همه چیز به قبل و بعد از کانت تقسیم می‌شود» بهره‌ای از حقیقت وجود داشته باشد. در این‌که «در موضوع تخیل همه چیز به قبل و بعد از کانت تقسیم می‌شود» این بهره قطعاً به‌مراتب بیشتر است.

سبد خرید ۰ محصول