با تهیه اشتراک شش ماهه، از 25% تخفیف خرید فصلنامه‌های موجود برخوردار می‌شوید.
فصلنامه 60 حرفه: هنرمند / تابستان 1395

۳,۵۰۰,۰۰۰ 

فصلنامه ۶۰

سبد خرید ۰ محصول