ارزش، نظرسنجی، معیار، هنر ایران

ارزش، اعتبار، شهرت و معیارهای آن

اجرای نظرسنجی‌ای از این دست، فرصتی برای طرح پرسش‌ها و مباحثی نظری و تحلیلی در اختیار ما می‌گذارد که اهمیت آن‌ها اگر بیش از خود نظرسنجی نباشد کمتر از آن نیست؛ مسائلی از این دست که چه سازوکارها و عواملی در تعیین چهره‌ها و آثار معیار یا معتبرِ (canon) هنر یک کشور (در این‌جا ایران) دخیل است؟ میزان و معیار ارزش یابی هنری و ثبت در تاریخ هنر چیست؟ ارزش هنری، اقتصادی و نمادین چگونه ایجاد می‌شود؟ از نتایج این نظرسنجی چه استنباط‌هایی در مورد سلیقه و پسند بازیگران صحنه هنر ایران می‌توان داشت؟ هنرمندان چگونه مشهور و شناخته می‌شوند یا خود را می‌شناساند؟ شخصیت مقبول، مشروع یا ممتاز و متمایز هنرمندان چگونه در دنیای هنر، رسانه‌ها، و نهادهای مرتبط با آن بازنمایی می‌شود؟ ضرورت وجود یا ایجاد چهره‌ها و آثار «معتبر» در صحنه هنر چیست؟

 

در این بخش به پرسش‌هایی از این دست می‌پردازیم و این مقالات را خواهید خواند:

کالایی شدن آثار هنری؛ آنچه گویندش ابتذال / امین بزرگیان

قربانی ستایی به سبک رمانتیسم هالیوودی / صالح نجفی

برند و برندسازی در هنر معاصر / گرد آوری و ترجمه: مهدیه کرد

در باب مسئله‌ی معتبرها در عالم هنر / کامران سپهران

درباره‌ی دشواری و سهولت ارزش داوری / مهدی نصراله‌زاده

مسیرهای هنر ایران: طرحی از امکان یک خلاقیت تاریخی / مجید اخگر

هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران / مسلم خضری، ایمان افسریان

سبد خرید ۰ محصول