ده هنرمند معاصر ایران/ مسلم خضری/ هنرمندان منتخب نوگرای ایران/ نظرسنجی

هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران / مسلم خضری، ایمان افسریان

 

معرفی مقاله:

مقاله «آیا آنکه غربال به دست دارد از عقب کاروان است» به قلم مسلم خضری و ایمان افسریان است. متن در رابطه با یک نظرسنجی است که هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران در سال ۱۳۹۳ را مشخص کرده است. هنرمندان متخب عبارتند از: بهمن محصص، اردشیر محصص، پرویزتناولی، .محسن وزیری مقدم، نیکزاد نجومی، سیا ارمجانی، احمد امین‌نظر، مارکو گریگوریان، احمد عالی و حسین زنده‌رودی. تحلیل نتایج این نظرسنجی ابعادی از سنجه‌ها و منش‌های این میدان را روشن می کند.

اکثر منتخبین از چهره‌های موجه و مشهور هنرهای نوگرای ایرانند و یا اعتبار خود را از میدان پرقدرت هنر امریکا کسب کرده‌اند. میانگین سنی منتخبین ۷۸ سال است. به جز احمد امین نظر بقیه پیش از ۱۳۲۰ متولد شده‌اند. محسن وزیری و مارکو گریگوریان متولد ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ هستند. پس به جز این دو نفر که در دوران میانسالی در تفوق هنر نوگرا در اولین بی‌ینال تهران (۱۳۳۷) مؤثر بوده‌اند بقیه در اوایل دهه پنجاه به شکوفایی هنری رسیده‌اند و از نسل دوم هنرمندان نوگرا محسوب می‌شوند.

در این میان احمد امین نظر یک استثناء است. او تنها هنرمندی است که از نسل سوم نوگرایان به این لیست راه یافته اســت. او در بیشتر لیست‌ها جزو نفرات آخر بود و ضریب تکرار او را به نفر هفتم رسانده است. شاید بشود این نتیجه را از گزاره بالا گرفت که انتخاب کننده‌ها در رأس لیست خود هنرمندانی را نشانده‌اند که اهمیت تاریخ هنری و تأثیر‌گذاری بیشتری بر نسل‌های بعدی داشته‌اند. اما در انتهای لیست به جنبه‌های فردی‌تر و سلیقه‌ای‌تر پرداخته‌اند. تاریخ آنقدرها هم منصف و عادل نیست. گاهی سوراخ‌های غربالش گشــاد اســت و هنرمنــدان بزرگی را به فراموشی عدم میفرســتد. گاه سنگریزه‌هایی از ســر اتفاق درون الک میمانند. شاهین بخت و اقبــال گاهی بر دوش هنرمندی می‌نشــیند و رســانه‌ها و حراج‌ها و بازارها شــهرتش را به عرش می‌برند و گاه کسی را ندیده می‌گیرند تا در گمنامی بماند.

.

بخشی از مقاله:

۱.بهمن محصص ۲.اردشیر محصص ۳.پرویزتناولی ۴.محسن وزیری مقدم ۵.نیکزاد نجومی ۶.سیا ارمجانی ۷.احمد امین نظر ۸.مارکو گریگوریان ۹.احمد عالی ۱۰.حسین زنده‌رودی اینها هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران در سال ۱۳۹۳ هستند. تحلیل نتایج این نظرسنجی ابعادی از سنجه‌ها و منش‌های این میدان را روشن می‌کند.

سبد خرید ۰ محصول