پژوهش‌یافته

Events

تصویر-تهمینه-به-حجره-رستم-وارد-میشود

نشست نخست زنان شاهنامه برای هنرمندان پروژه یافته

سخنرانی دکتر امیرحسین ماحوزی٢٧ مرداد ١٤٠١ دو نظریه خیلی جدی در مورد پری بودن تهمینه وجود دارد. دکتر سرکاراتی معتقد است ریشه نام پَری، پیریکا، بسیار کهن است. پریان زنانی بودند که کارکردشان زایش و رویش بوده و حتی آبادانی ایجاد میکردند. این زنان زیبایی خیره کننده ای داشتند. بر سر راه شاه یا پهلوانان […]
اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر درباره پژوهش‌یافته

پژوهش-یافته
سبد خرید۰ محصول