Events

تصویر-تهمینه-به-حجره-رستم-وارد-میشود

نشست نخست زنان شاهنامه برای هنرمندان پروژه یافته

سخنرانی دکتر امیرحسین ماحوزی٢٧ مرداد ١٤٠١ دو نظریه خیلی جدی در مورد پری بودن تهمینه وجود دارد. دکتر سرکاراتی معتقد است ریشه نام پَری، پیریکا، بسیار کهن است. پریان زنانی بودند که کارکردشان زایش و رویش بوده و حتی آبادانی ایجاد میکردند. این زنان زیبایی خیره کننده ای داشتند. بر سر راه شاه یا پهلوانان […]
اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر درباره گالری یافته

گالری-یافته-لوگو

گالـری یافتـه بهـار سـال ۱۴۰۱ در تهـران کار خـود را آغـاز کـرد. ساختمان این گالری دارای دو فضای داخلی و بیرونی می‌‌باشد و در تــلاش اســت با ایجاد پلی بیــن هنــر و ســایر دانــش هــا با هنرمندانی همکاری کند که چالش پروژه های پژوهشی را پذیرفته و آن را به نمایش می‌گذارند.

چشم انداز تیـم گالری یافتـه این است که بتوانـد بـا کمـک هنرمنـدان و پژوهشـگران ایرانـی قدمی هر چند کوچک اما موثر در نشـان دادن فرهنگ و هنر ایرانی بردارد. بخش بیرونی این گالری با عنوان «عمق یافته»، محلی است جهت ارائه آثاری که بر اساس آن فضا طراحی شده‌اند و در تعامل با مخاطب کامل می‌شوند.

آدرس: تهران، دروس، انتهای خیابان یارمحمدی، بن بست طالقانی، پلاک ۸

ساعات بازدید: هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به جز شنبه‌ها

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۵۴۴۶۴۸

سبد خرید۰ محصول