فرشید مثقالی

فرشید مثقالی/ مجله نگین/ گرافیک/ تاریخ مطبوعات

اینکه مجله طراح گرافیک داشته باشد یک ایده‌ی نو بود؛ گفت‌وگوی مهدی دوایی با فرشید مثقالی

سبد خرید۰ محصول