بالتوس

بالتوس

درباره‌ی بالتوس

2. The Mountain, Balthus (Balthasar Klossowski), 1982

«سوررئالیسم به سبک کوربه»

فیلم مستند: بالتوس آن‌سوی آینه

تابلویی از بالتوس/Balthus

بالتوس، نقاش زن‌ها و گربه‌ها/ دیوید سالی، لیزا یوسکاویچ

سبد خرید۰ محصول