«”کاش” در دل “کاشان”» مقاله‌ی الناز نجفی‌ست که در شماره‌ی ۸۰، ویژه‌نامه‌ی هنر شهرهای ایران (۲) نوشته و به زودی چاپ می‌شود.

برای پیش‌خرید این شماره و همقدمی با حرفه: هنرمند بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برای پیش‌خرید کلیک کنید

مطالعه‌ی بیشتر: مقاله‌ی «اتفاقِ حسن و ملاحت» به قلم الناز نجفی