ویدئو: آزمون فریدون

«آزمون فریدون»

یکی از زیباترین داستان‌های شاهنامه را به روایت یکی از زیباترین نگاره‌های تاریخ هنر ایران ببینید.

ساخته‌ی محمد محمدامینی، مریم قلعه‌نویی

صدای نازنین اصفهان‌پور