اشتراک

قزوین ،مرز دیداری / محمدمهدی چیت‌سازها در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

قزوین، مرز دیداری / محمدمهدی چیت‌سازها

«کاش» در دلِ «کاشان» / الناز نجفی در ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران 2 فصلنامه حرفه: هنرمند شماره‌ی 80 / پاییز و زمستان 1400

«کاش» در دلِ «کاشان»/ الناز نجفی

حبیب فرشباف، نمایشگاه عکس، نقد هنری، نقد نمایشگاهی، عکاسی، گالری

نمایشگاه عکاسی حبیب فرشباف؛ تنیدنی قرابت‌وار در غرابت/ غلامرضا یزدانی

محسن یزدی‌پور، علیرضا احمدی‌ساعی، نقد نمایشگاه، نقد هنری

نمایشگاه محسن يزدی‌پور؛ از منظر دوربین/ علیرضا احمدی‌ساعی

حرفه: مجموعه‌دار

حرفه: مجموعه‌دار

فصلنامه 35 حرفه: هنرمند / زمستان 1389

فصلنامه ۳۵

ویژه‌نامه‌ی ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران حرفه: هنرمند شماره‌ی 54/ بهار 1394

ویژه‌نامه‌ی ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران/ ۵۴

فصلنامه 51 حرفه: هنرمند / تابستان 1393

فصلنامه ۵۱

مدخل‌های حرفه هنرمند و پرونده‌هایی که درباره‌ی موضوعات هنری و ایده‌های نظری کار کرده است. هنر ایران و هنر جهان هنرمندان ایران و هنرمندان جهان iran contemporary art persian culture art magazine iranian artists iran painting

عکاسی معاصر ایران

سبد خرید۰ محصول